Jurij Alexejevič Gagarin

Jurij Alexejevič Gagarin

O životě Jurije Gagarina bylo napsáno velice mnoho, snad vše, přesto si u příležitosti jeho nedožitých osmdesátin připomeňme hlavní body životopisu tohoto charismatického člověka.

Jurij Alexejevič Gagarin se narodil 9. března 1934 ve městě Gžatsku ve Smolenské oblasti. Jeho rodiče byli obyčejní zemědělci a vedli syna k práci.

 
Přežili těžké období německé okupace a v roce 1945 se celá rodina přestěhovala z vesnice Krušino do města Gžatsk (od roku 1968 nese název Gagarin). Tam Jurij absolvoval základní školu a 30. září 1949 začal navštěvovat učňovskou školu v Lubercích u Moskvy, kde získal výuční list jako slévač. V srpnu následujícího roku začal navštěvovat střední průmyslovou školu v  Saratově. Od roku  1954 začal létat v Saratovském aeroklubu. Školu ukončil s vyznamenáním v roce 1955 a 10. října 1955 ukončil pilotní výcvik v aeroklubu. 27. října 1957 se oženil s Valentinou Gorjačevovou, která byla jeho věrnou spolubojovnicí po celý život. Narodily se jim dvě dcery Lena a Galja.

26. prosince téhož roku byl povolán k plnění úkolů na novém místě, kterým byl stíhací letecký pluk severní námořní flotily. Když se dověděl, že probíhá nábor kandidátů pro výzkum nové techniky, podal žádost o zařazení do této skupiny. 18. prosince 1959 prošel zdravotní komisí centrálního zdravotního ústavu letectva.

3. března 1960 představil generálporučík Kamanin vrchnímu veliteli letectva maršálovi Veršininovi skupinu vybraných letců – budoucích kosmonautů. Gagarin  je mezi nimi. Společně s rodinou stěhuje do centra přípravy kosmonautů, kde začal 25. března tvrdý výcvik prvních kosmonautů.  12. dubna 1961 startuje jako první člověk do kosmu. Za svůj 108 minut trvající let je vyznamenán titulem Hrdina SSSR a povýšen do hodnosti majora. Na počest tohoto letu je od roku 1962 slaven 12. duben jako Den kosmonautiky.

Od té chvíle se v jeho životě změnilo prakticky vše. Stal se za dne na den opravdovou celebritou. Byl zván k návštěvám mnohých států, nesměl chybět u žádné významnější příležitosti, která probíhala za přítomnosti špiček tehdejšího SSSR. Nové postavení mu život neulehčovalo.

Již v roce 1964 byl jmenovám velitelem oddílu sovětských kosmonautů. V roce 1966 byl zvolen členem Mezinárodní astronautické akademie (International Academy of Astronautics, zkratka IAA). Tehdy se rovněž zařadil do výcvikového programu pro let nové kosmické lodi „Sojuz“. Byl určen jako náhradník Vladimíra Komarova, který letěl jako první v nové lodi a jeho let skončil tragicky – Komarov při letu zahynul.

Gagarin  dále pokračoval ve studiu na Vojenské inženýrské akademii Žukovkého a 17.února 1968 získal, již jako plukovník, titul Inženýr – letec kosmonaut. Současně plnil povinnosti poslance Nejvyššího sovětu SSSR.

Zahynul 27. března 1968 za nejasných okolností při výcvikovém letu v letadle MIG-15UTI.

Kolem jeho smrti se v průběhu času objevilo mnoho spekulací, naposled jsme informovali o myšlenkách, které pronesl kosmonaut Leonov. Skutečná pravda o bezprostředních příčinách této katastrofy se již pravděpodobně nezjistí. Jisté je pouze to, že v té chvíli odešel ve věku pouhých 34 let člověk, který se do srdcí mnoha licí zapsal svým nepřekonatelným úsměvem a který stejně jako později  Neil Armstrong na Měsíci, vykonal obrovský krok pro lidstvo.


Podle internetových zdrojů zpracoval: Polák